VZW “Brehane Ewket” Studiefonds Ethiopië is de nieuwe naam van onze VZW

Eind 2023 werden de statuten van onze VZW gewijzigd conform de recente wetgeving van het wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) volgens de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gepubliceerd in het Belgisch Staatblad van 4 april 2019. Hierbij hebben wij de benaming van onze VZW “Brehane Ewket” voor de kinderen van Ethiopië aangepast naar “Brehane Ewket” Studiefonds Ethiopië (afgekort: Studiefonds Ethiopië).