Erkenning als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden

Goed nieuws!

Onze erkenning als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden is recent, door de ministeries van ontwikkelingssamenwerking en financiën, vernieuwd voor de periode 2024 tot en met 2029! Dit wil zeggen dat wij voor deze periode attesten voor belastingvrijstelling aan jullie kunnen uitreiken voor het bedrag van de steun die VZW Brehane Ewket van jullie ontvangt (vanaf 40 euro).

Deze attesten zullen jullie ruim op tijd voor de belastingaangifte van elk jaar toegestuurd worden. Voor wie zijn belastingaangifte online invult, staat dit bedrag ook automatisch al ingevuld en is het attest ook digitaal automatisch toegevoegd.