Hoe steunen

VZW “Brehane Ewket” Studiefonds Ethiopië is erkend door ministeries het FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en financiën als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden. De huidige erkenning verloopt eind 2023. Een vernieuwing van de erkenning is lopende. Dit wil zeggen dat wij voor deze periode attesten voor belastingvrijstelling aan jullie kunnen uitreiken voor het bedrag van de steun die VZW Studiefonds Ethiopië van jullie ontvangt (vanaf 40 euro).

1. Grote en minder grote projecten

Het project van de vereniging kan door individuen, organisaties en bedrijven gesteund worden door een gift over te schrijven op rekeningnummer (BIC: GEBABEBB en IBAN: BE 93 0015 2451 6967) van de VZW Studiefonds Ethiopië, met de vermelding: “studiefonds” voor school en leerkind gerelateerde steun, “medische zorginstellingen”, “infrastructuur”, “verbetering leefomgeving“, “duurzame bebossing” of “andere” met eigen omschrijving afhankelijk van wat men wil steunen.

Indien nodig kunnen wij op voorhand in overleg met u en de mensen ter plaatse een gericht en specifiek voorstel doen, dit afhankelijk van het budget dat ter beschikking kan gesteld worden.

Studiefonds Ethiopië wil de sponsor concreet laten voelen waar zijn geld voor gebruikt wordt en zo transparant mogelijk werken.

De sponsors kunnen ook materiaal aankopen of geld schenken om bv. de klaslokalen te verfraaien, medisch materiaal te kopen of waterputten te plaatsen. Soms wordt in overleg met de sponsors lokaal een offerte gevraagd en worden de betalingen rechtstreeks van de sponsors naar de leverancier ter plaatse gedaan. Goede en duidelijke afspraken, goede coördinatie en samenwerking, vastberadenheid, … maken ons sterk en helpen ons ons doel te verwezenlijken.

Misschien wilt u graag meer informatie voor u besluit om ons financieel te steunen. Wij maken graag een afspraak met u om onze plannen toe te lichten of staan u telefonisch te woord om uw vragen te beantwoorden.

2. Steun voor een specifiek kind (“leerouderschap”)

Individuen, organisaties en bedrijven kunnen ook opteren om een structurele steun te verlenen aan het project. Dit kan onder de vorm van het worden van een “leerouder”. Voor 120 euro per jaar (€10 per maand) wordt men “leerouder” waardoor men een kind de gelegenheid biedt gedurende een volledig leerjaar school te lopen. De kinderen die door een “leerouder” geholpen worden zouden dit anders niet kunnen, doorgaans wegens de financiële situatie van hun ouders. Deze bijdrage biedt de mogelijkheid om het inschrijvingsgeld te betalen, alle nodige schoolmaterialen, kleren, … te kopen, eventueel een (gemeenschappelijke) kamer te huren in de stad (middelbare scholen bevinden zich in de stad) en deze van basisbenodigdheden te voorzien, medische kosten te betalen, …

De natuurlijke ouders van het kind verbinden zich ertoe de kinderen gedurende het ganse leerjaar school te laten lopen en hen hierbij te ondersteunen. Zo kunnen ze zelf deelnemen aan het leerproces van hun kind.

Indien men als leerouder twijfelt de financiële steun over een langere periode te kunnen dragen, of door omstandigheden tijdelijk moet afhaken, dan kunnen steeds afspraken gemaakt worden voor “deelsponsoring”: het belangrijkste is dat zoveel mogelijk kinderen een kans krijgen!

Wat wordt verwacht van een leerouder?

Het engagement van de leerouder is de jaarlijkse financiële bijdrage (120 euro per jaar per leerkind), liefst volgehouden tot het eind van de middelbare school, teneinde de continuïteit te kunnen garanderen, maar andere afspraken zijn ook mogelijk.

Het is fijn als kinderen af en toe gemotiveerd worden via brieven of andere contacten.

Wilt u een kind sponsoren?

Indien u ook een kind wilt steunen om naar school te kunnen gaan, neem zeker contact op. Met uw eventuele voorkeur (meisje of jongen en leeftijd) en hoelang u het kind wil/kan blijven helpen wordt in de mate van het mogelijke rekening gehouden.

Misschien wilt u graag meer informatie voor u besluit om ons financieel te steunen. Wij maken graag een afspraak met u om onze plannen toe te lichten of staan u telefonisch te woord om uw vragen te beantwoorden.

3. Eénmalige steun kinderen (vrije bijdrage)

Met de eenmalige bijdragen van onze sympathisanten doen wij af en toe eenmalige investeringen voor de leerkinderen (aankoop van matrassen, dekens, bedden, kookmateriaal, extra steun, …

4. Vrijwilliger

Natuurlijk kunt u zich ook aanmelden als vrijwilliger wanneer u ons af en toe een handje wilt komen helpen met onze activiteiten.