Gerealiseerd

Leerouders en hun kinderen

Met 100 € steun per jaar kan een kind studeren

Grote projecten

Grote projecten zoals hulp bij bouw van een school

Algemene steun

Algemene steun. Zo is elke kleine bijdrage welkom om onze projecten te steunen.